Borhaug bustadfelt

Borhaug bustadfelt, Solvorn

Oppstart: Januar 2011

Veibygging og VA-anlegg til Borhaug bustedfelt i Solvorn. Byggherre Luster kommune. Ansvarsrettfor utførelse av gunnarbeid oglandskapsutforming i tiltaksklasse 2. Opprusting av 500m kommunal vei. Forlengelse av veien, opparbeiding av ny 620 m vei til nytt byggefelt. 1500 m VA-grøfter med tilhørende stikkledninger, kummer og sandfang. 1100 m kabelgrøfter. Natursteinsmuring, 450 m2 mur av naturstein. Gatelysanlegg. Landskapsutforming, pålegging av jord og såing.