Mårdøla Kraftverk

Mårdøla Kraftverk, Sørsida i Luster Kommune

Oppstart: September 2021

Fallhøgda er på 370 m. Totallengd på vassveg: 911 m. Kraftverket vil ha ein effekt på5,0MW og ein årproduksjon på 12KWh. Me utfører grunnarbeid av opparbeiding av veg, rørgate, kraftstasjon og inntak. Innntaket er veglaust og alt må fraktast opp med helikopter.