Tunnelene i Luster

Røneid, Råum og Ottatunnelen

UE for Birkeland Entreprenørforretning AS

Oppstart: Mai 2018

Sprengning og utgraving byggegrop teknisk bygg. Fylling og komprimering. Klart for støping av fundamenter og betongplate på grunn. Bortkjøring og tilkjøring av masser. Grøfter for VA og elektro. Sprengning til sandfang.