Røneid Kraftverk

Hovedentreprenør
Brutto fallhøyde (m) 500
Lengde rørgate(m) 2200
Effekt (MW) 4,3
Produksjon (GWh/år) 14,71